(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord
p/a Rollewagenstraat 152
1800 Peutie

Privacyverklaring (voor vrijwilligers)
Als (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze vrijwilligers.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking. Met vragen over die verwerking of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:
Luk Hollebecq
Rollewagenstraat 152
1800 Peutie
e-adres: lukhollebecq55@hotmail.com
mobiel: 0498 51 47 54

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden
Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat
-              je kan deelnemen aan onze activiteiten
-           we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen
-              alles in orde is voor de verzekering
Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen
Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.
Zo geven we je gegevens door aan de koepelorganisatie
Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel voor

Zo maken wij bij (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord op dit moment gebruik van een derde partij voor het verzorgen van onze website en de facebookpagina’s.
We hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze partijen over de beveiliging van je persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij wel en niet met jouw gegevens mag doen.
Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden.
Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?
Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 
Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons?
Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacy commissie
(https://www.privacycommission.be/nl)

Wijziging van deze verklaring
(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord kan deze verklaring steeds wijzigen.
Als we deze verklaring wijzigen kondigen we dit aan op onze webruimte www.warmkracht.be

Vilvoorde, 30 april 2018.

 

 

Luk Hollebecq
Voorzitter vzw
Coördinatie (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord