"SAMEN" willen we armoede bestrijden in Vilvoorde en omstreken

 

bij in je vrije tijd

 

(W)arm-kracht vzw ... armen aan het woord  wenst 

aan ALLE studenten, leerlingen,....
van lagere school, humaniora, hogere school, universiteit, avondschool, volwassenonderwijs, CBE-studenten ....
iedereen die aan het studeren is

heel veel moed voor de komende examen-weken !!
met een mooi eindresultaat ... 

MOED AAN ALLEN!
We duimen voor jullie!

 

 

ARMOEDE ?

honger
koude
niet geschoold
vicieuze cirkel
ondanks je armoede en de weinige middelen, je waardigheid bewaren
isolement
geld en eten
arm zijn is dat een schande …ja / neen
kun je er iets aan doen …. veel / weinig
beschaamd zijn op school
uitgelachen worden op speelplaats
niet kunnen  mee doen aan uitstappen en reizen (ski-klassen)
weinig of geen geld hebben
niet kunnen kopen wat je wil
is onmacht …
triestig om in armoede te leven
weinig kansen
vooroordelen
veel moeten – weinig mogen
vanalles willen en niet kunnen
oud brood
tekortkomen
niet willen verdelen
naar het ocmw stappen
een dak nodig, eten nodig, geld om te kunnen LEVEN
doodvermoeiend… is dat zo zonder geld

verdoken en moeilijk zichtbaar
zwaar en vaak onbegrepen
rijk… maar niet in geld
een onbetaalbare rijkdom !

Juli 2011